závitové tyče

Závitové tyče

slúžia ako rozšírenie alebo pri výmene skrutiek, kedy je potrebné prekonať pri stavebných prácach dlhšie vzdialenosti

Používajú všade tam, kde zariadenie alebo jednotky musia byť inštalované trvalo, flexibilne alebo prechodne, pre modelárov, na pracovné stroje a zariadenia…

Norma: DIN 976 (bývalá DIN 975)