Blum kovanie

Kvalita po celú dobu životnosti nábytku

Blum výrobky musia prinášať nadšenie svojou vysokou funkčnosťou a kvalitou. Aj v sektore služieb a v spolupráci so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi pripisujeme veľký význam vysokej úrovni kvality.

Životodarný cyklus kvality vo firme Blum začína celosvetovým pozorovaním používania kuchýň. Tieto poznatky poskytujú dôležité informácie a využívajú sa pri vývoji nových výrobkov. Na zabezpečenie kvality vývoja sa už v tejto etape používajú aj počítačové simulácie a skúšky prototypov.