Odstúpenie od zmluvy pre e-shop

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu: Gromann Next s.r.o., Gessayova 2616/16, 85103 Bratislava

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………………………………………………………..

Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………………………………………….

Dátum …………………………….

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Ak máte akékoľvek otázky – kontaktujte nás na: 0905 114 888 alebo info@gromann.sk.