nitovacie matice

Nitovacie matice

Nitovacie matice sa používajú k spojovaniu materiálov. Po aplikácii nitovacej matice je vytvorený odolný závit na priskrutkovanie ďalšieho materiálu.

Nitovacie matice sú dostupné v rôznych materiáloch a to oceľové, hliníkové a nerezové. Nitovacie matice sa líšia podľa typu použitej hlavy. Nitovacie matice s plochou hlavou sú určené pre všestranné univerzálne použitie. Nitovacie hlavice so zapustenou hlavou sú určené pre také aplikácie, kde je po zanitovaní vyžadovaný hladký povrch a hlava nitovacej matice nepresahuje povrch materiálu. Hlavu matice je nutné pri aplikácii zahĺbiť, čo nieje potreba pri maticiach s malou hlavou.

Rôznymi úpravami nitovacích matíc vznikajú ich špecifické typy určené pre rôzne použitie. Jedná sa o matice hexagonálne, ktorých prevedenie znemožnuje pretočenie v nitovanom materiáli a tým zvyšujú krútiaci moment, alebo matice uzavreté, ktoré zabraňujú prieniku nečistôt alebo vlhkosti.

Dôležité informácie pri aplikácii nitovacích matíc

V priebehu montáže skontrolujte, či otvory spĺňajú nasledujúce parametry:

Otvor musí byťväčší než priemer matice. Každopádne toto zväčšenie nesmie presahovat 0,2 mm, inak aplikácia môže zlyhať.

Dĺžka matice je úmerná s celkovou upínacou hrúbkou materiálov. Potrebné informácie a možnej upínacej hrúbke nákdete pri jednotlivých rozmerov matíc.

  • oceľové nitovacie matice

  • hliníkové nitovacie matice

  • nerezové nitovacie matice